ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
Bangkok Bank สาขานนทบุรี
  • นางสุพิชฌาย์ ศรีบงกช
  • เลขที่บัญชี : 140 4 52344 9
  • ประเภทออมทรัพย์
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
  • หจก.ธรีชยา ลาเท็กซ์
  • เลขที่บัญชี : 038-1-69409-7
  • ประเภทออมทรัพย์