การแจ้งโอนเงิน
แจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐานผ่าน Email มาที่

  • suphicha@threechaya.com
  • แจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐาน มาที่ Line

  • Line ID : @threechaya_latex
  • แจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐาน มาที่ We Chat

  • We Chat : threechaya
  • แจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐาน มาที่ What App

  • What App : Suphicha